Μόνωση σε Υπόγεια

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ
ΜΕ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ
ΜΕ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

1.    ΒΑΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: Είναι η τελική στρώση στην κατασκευή. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν μπορεί να είναι πολλά. Όπως: μάρμαρα, πέτρες, πλακάκια κ.α. Εξαρτάται από την αρχιτεκτονική και από τη χρήση της επιφάνειας. Σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει να νοείται ως στεγανωτική στρώση.

2.    ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ: Το πλέον κατάλληλο υλικό είναι το PERLOBETON-S, που προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα. Ένα από αυτά, είναι ότι μπορούμε να τοποθετήσουμε τα πλακάκια απ’ ευθείας πάνω σ’ αυτό.

3.    ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ: Αφού έχει ολοκληρωθεί το στάδιο της επισκευής, προχωρούμε στην στεγανοποίηση της πισίνας. Η στεγανοποίηση επιτυγχάνεται με την διάστρωση βιομηχανικής κονίας BOIACCA OSMOTICA σε δύο στρώσεις, εμπλουτισμένο με MORTARSTICK.

4.    ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ: Μετά τη στεγανοποίηση τοποθετείται μία στρώση προστασίας GEDAFOND για την προστασία της στεγανωτικής στρώσης.

5.    ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ: Η θερμομονωτική στρώση μπορεί να τοποθετηθεί  πάνω από την στεγάνωση. Σε αυτή την περίπτωση το μόνο κατάλληλο υλικό είναι το ROOFMATE. Η επιλογή του πάχους, εξαρτάται από την μελέτη θερμομόνωσης.

 

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ
ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

1.    BAΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: Είναι η τελική στρώση στην κατασκευή. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν μπορεί να είναι πολλά. Όπως: μάρμαρα, πέτρες, πλακάκια κ.α. Εξαρτάται από την αρχιτεκτονική και από τη χρήση της επιφάνειας. Σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει να νοείται ως στεγανωτική στρώση.

2.    ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ: Το πλέον κατάλληλο υλικό είναι το PERLOBETON-S, που προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα. Ένα από αυτά, είναι ότι μπορούμε να τοποθετήσουμε τα πλακάκια απ’ ευθείας πάνω σ’ αυτό.

3.    ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ: Αφού έχει ολοκληρωθεί το στάδιο της επισκευής, προχωρούμε στην στεγανοποίηση της πισίνας. Η στεγανοποίηση επιτυγχάνεται με την διάστρωση βιομηχανικής κονίας BOIACCA OSMOTICA σε δύο στρώσεις, εμπλουτισμένο με MORTARSTICK.

4.    ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ: Μετά τη στεγανοποίηση τοποθετείται μία στρώση προστασίας GEDAFOND για την προστασία της στεγανωτικής στρώσης.