Μονώσεις εξωτερικών τοίχων

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ: Είναι πολύ σημαντικό να προσδιοριστεί από αρχής της κατασκευής η χρήση της κατοικίας (μόνιμης ή διακοπών). Έτσι που να γίνει σωστή επιλογή σημείου τοποθέτησης της θερμομονωτικής στρώσης. Αναλυτικότερα, για την περίπτωση που πρόκειται για κατοικία προσωρινής διαμονής, η θερμομονωτική στρώση πρέπει να βρίσκεται στην εσωτερική πλευρά της κατασκευής με εξαίρεση την οροφή. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την γρήγορη θέρμανση αλλά και ψύξη του χώρου. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τα πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα για την κάθε περίπτωση:

 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ

 

                    Θέση Θερμομονωτικής Στρώσης

Ιδιότητες τοίχου

Εσωτερική παρειά

Εξωτερική παρειά

1.

Συμπαγής εξωτερικός τοίχος

Κακή θερμομόνωση: Χαμηλές θερμοκρασίες κατά τον χειμώνα και υψηλές το καλοκαίρι.

Καλή θερμομόνωση: κανονικές θερμοκρασίες χειμώνα καλοκαίρι.

2.

Αναχαίτιση υδρατμών

Απαραίτητο όταν τα μονωτικά υλικά είναι πορώδη. Για συμπαγή υλικά μπορεί να παραλειφθεί.

Δεν απαιτείται.

3.

Θερμοχωρητικότητα

Μικρή

Ο χώρος θερμαίνεται γρήγορα και ψύχεται πάλι γρήγορα.

Μεγάλη

Ο χώρος θερμαίνεται αργά και ψύχεται πάλι αργά.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ ΜΕ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ ΜΕ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

1.    ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ: Το σημείο τοποθέτησης του θερμομονωτικού υλικού εξαρτάται από τη χρήση της κατοικίας αλλά ο σωστότερος τρόπος είναι να τοποθετηθεί εξωτερικά του τοίχου. Υλικό κατάλληλο για τη θερμομόνωση είναι το WALLMATE, ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ (ΦΕΛΙΖΟΛ 20kg & άνω), ISOMAK, ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ και ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑ..

Για να στείλετε μήνυμα για πληροφορίες

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ ΜΕ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ ΜΕ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

1.    ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ: Το σημείο τοποθέτησης του θερμομονωτικού υλικού εξαρτάται από τη χρήση της κατοικίας αλλά ο σωστότερος τρόπος είναι να τοποθετηθεί εξωτερικά του τοίχου. Υλικό κατάλληλο για τη θερμομόνωση είναι το SHAPEMATE, ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ (ΦΕΛΙΖΟΛ 25kg), και ISOMAK.

Για να στείλετε μήνυμα για πληροφορίες

 

 

 

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ ΜΕ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ ΜΕ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ

ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

1.    ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ: Το σημείο τοποθέτησης του θερμομονωτικού υλικού εξαρτάται από τη χρήση της κατοικίας αλλά ο σωστότερος τρόπος είναι να τοποθετηθεί εξωτερικά του τοίχου. Υλικό κατάλληλο για τη θερμομόνωση είναι το WALLMATE, ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ (ΦΕΛΙΖΟΛ 20kg & άνω), ISOMAK, ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ και ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑ.

Για να στείλετε μήνυμα για πληροφορίες