Παρουσίαση έργων monosi.gr

 

Στην ενότητα αυτή σας παρουσιάζουμε μια ποικιλία έργων που έχει ολοκληρώσει  η monosi.gr. Στόχος της παρουσίασης είναι να σας δείξουμε το αντικείμενο των εργασιών μέσα από εικόνες.

 

  • Η Εμπειρία της monosi.gr είναι μεγαλύτερη σε σχέση με την ποιότητα και την ποσότητα. Κατά την 30 άχρονη λειτουργία μας έχουμε ολοκληρώσει μεγάλα έργα και έχουμε αντιμετωπίσει με επιτυχία πολλά προβλήματα.
  • Χρόνος παράδοσης με την monosi.gr. Το έργο παραδίδεται στο συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα καθώς μια ομάδα εξειδικευμένων επαγγελματιών στοχεύουν προς αυτή την κατεύθυνση.
  • Σε κάθε εργασία παρέχεται γραπτή εγγύηση σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.
Engineer holding a hard hat, a rolled-up drawing and an energy efficiency rating sign